A Csigás-kúti-árok homokkő szurdoka

Érintett települések: Kurd
Természetvédelmi oltalom: nem védett

GPS: 46.452267, 18.329497

A Hegyhát Kurd környéki részén a felszínt jellemzően pleisztocén korú lösz és löszös üledékek borítják, melyek vastagsága 20-50 méter között változik. A mély eróziós löszvölgyek alján helyenként az idősebb, pannon korú homokkő is felszínre bukkan, betekintést engedve a térség földtani felépítésébe. Ezen különleges földtudományi helyszínek egyike a Kurd belterületétől keletre, ÉÉNy–DDK-i csapásirányban húzódó Csigás-kúti-árok.

Kurd környékén a hegyháti löszdombokat több viszonylag mély (100-120 m) eróziós völgy tagolja. Ezek egyike a kurdi szőlőhegynek helyet adó dombsort kelet felől határoló Csigás-kúti-árok. Nevét nem a nevezetes kurdi őscsigákról, hanem a völgy felső végén romjaiban még mai is megtalálható csigás kútról kapta.

A völgy felső részén több, térségi viszonylatban bővizű forrás fakad, melyek vize a Kapos felé tart. A völgy ugyanakkor egy mesterséges víznyerő-helyről, a Csigás-kútról kapta, amely név a víz felszínre hozatalának módjára utal. Egykor a környéken itatták az akkor még nyíltabb, ligetes fás jellegű völgyben legelő kurdi csordát és nyájat. A korábbi legelőtáj maradványai a napjainkra a völgyre jellemző akácosok közötti kisebb gyepes, cserjésedő foltok. E fátlan tisztások kora tavasszal virágzó védett növényritkasága a tavaszi hérics.

Závodi táj hagyományos művelés szőlőkkel és présházzal

Az alapvetően löszbe mélyülő eróziós völgy legmélyebb részén, a jégkori finomszemcsés üledékek alatt található pannon időszaki, sárgás és vöröses színű homokkő függőleges falakat alkotva bukkan a felszínre. A szurdokszerű völgyszakasz hullámos oldalfalát a helyenként nagy sebességgel, örvényszerűen áramló víz alakította ki. A völgyfenéken a patak vize helyenként keményebb homokkőből álló kőzetpadokon bukdácsol alá, kisebb vízeséseket, rohanókat alkotva. A völgyoldalban felszínre bukkanó kőzeteken létrejött mikroformák (áramlási peremek, a falról leváló löszoszlopok stb.) az aktív felszínformálódás ékes bizonyítékai.

A Csigás-kúti-árok homokkő-szurdoka és kőzetfeltárásai típusosságuk és ritkaságuk alapján térségi szintű földtani és felszínalaktani értéket képviselnek. A natúrpark munkaszervezeti feladatait ellátó Kapos–hegyháti Natúrpark Egyesület a bejárás szempontjából legjobb időszakban rendszeresen szervez geo-sétákat a natúrpark e különleges geo-örökségi értékének bemutatására.

Kapcsolódó képgaléria