Tájegységi értéktár

1. Lengyeli kultúra
A Dunántúl jelentős részén a késő neolitikum végét és a kora rézkor elejét meghatározó Lengyeli kultúrát Wosinsky Mór az általa, az 1880-as években a Sánci-tetőn feltárt őskori temető sírjaiban és a hozzá tartozó településen talált leletek alapján különítette el...
2. Kurdi földtani alapszelvény és maradványai
Az alig 1100 lélekszámú Tolna megyei kistelepülés, Kurd neve nem ismeretlen a geológus szakemberek előtt. Itt, a falu Lázi településrészének szélén jelölték ki a Pannon-tó deltasíksági üledékeit magában foglaló kőzetrétegtani egység...
3. A Hegyhát sajátos löszképződményei
A Hegyhát dombsági térszínén jellegzetes löszformák – löszvölgyek, löszmélyutak – alakultak ki, melyek mind méretüket, mind sajátos kisformáikat tekintve országos szinten is a legtípusosabbak közé tartoznak...
4. A Kapos-hegyháti Natúrpark csodabogyós erdei
A Kapos–hegyháti Natúrpark hegyháti részére jellemző csodabogyós erdők különlegesen fontos szerepet töltenek be a táj ökológiai működésében, meghatározzák annak arculatát és hangulatát az ide érkezők számára. Hasonló balkáni elemeket...
5. A Kapos-hegyháti Natúrpark vizes élőhelyei
A natúrparki térség nagyobb része a Kapos vízgyűjtő területéhez tartozik. A folyó közepes vízhozama Dombóvárnál 4,4 m3/s, Kurdnál 5,1 m3/s. A folyót a 19. század második felében kezdődött folyószabályozási munkálatok során...
6. Épített örökség - fachwerk emlékek
A natúrparki térség épített örökségének fontos részét alkotják az 1710-es évek végétől érkező német betelepülők által épített, sajátos stílust képviselő lakóházak és gazdasági épületek. Kalaznón, Mucsiban és Závodon...
7. A natúrpark templomainak rejtett kincsei
A natúrparki térség épített örökségében kiemelt szerepet kapnak a szakrális jellegű épületek, építmények. A templomok néha különleges szakrális kisemlékeket is rejtenek, amelyek fontos részei a helyiek vallásos életének...
8. Helytörténeti gyűjtemények, tájházak a natúrparkban
A natúrparki települések szinte mindegyikén működik tájház, helytörténeti gyűjtemény, amelyek gyűjtik és bemutatják a hegyháti és völgységi tájhoz, valamint az itt élő emberekhez kötődő tárgyi és szellemi emlékeket...
9. Lengyel-Annafürdő Turisztikai Központ
Natúrparki térségünk kiemelt ökoturisztikai és környezeti nevelési létesítménye a Lengyel–Annafürdői Turisztikai és Természetismereti Központ. A Gyulaj Zrt. elmúlt évtizedben kivitelezett fejlesztéseinek köszönhetően ...
10. A Kapos-hegyháti Natúrpark borai
Natúrparki térségünkben a szőlőművelés és borkészítés több száz éves múltra tekint vissza. A táj arculatát meghatározó szőlőskertek különleges zamatú és ízvilágú borokat adnak. A szürethez kapcsolódó népszokások, hagyományok még ma is élnek a területen...
11. Ujváry Lajos festőművész munkássága
Ujváry Lajos festőművész 1925. február 25-én született Kaposváron. Középiskolai tanulmányait a veszprémi piarista gimnáziumban kezdte, de édesapja halála miatt költözniük kellett, így kerültek Hőgyészre...
12. Wosinszky Mór munkássága
Wosinsky Mór tudós pap nemzetközi hírű munkássága jelentős részben a natúrparki térséghez kötődik. A Sánci-tetőn végzett feltárásaival, közel két évtizedes következetes erőfeszítése révén vált az európai őstörténet nemzetközileg ismert és elismert kutatójává...
13. Apponyi-örökség
Az Apponyi-család hegyháti és völgységi története a 18. század végén vette kezdetét, amikor a család megvásárolta a hőgyészi, majd a lengyeli uradalmat. Az uradalom egyik központját, a két kistáj határán...
Lengyeli sánc
14. Sánci-tetői földvár
A 274 méter tengerszint feletti magasságú Sánci-tető a Kapos folyó széles völgytalpa és a hegyháti dombokat mélyen feltáró Szentkúti-patak völgye fölött emelkedik. A fennsík jellegű kiemelkedést minden oldalról...