Projektjeink

(A nagy méretű kép megtekintéséhez kattints a tablóra!)

Dombóvár Város természeti értékeinek tájvédelmi és tájfejlesztési programjai

A 2008. évi nemzeti szintű tájdíj pályázat második helyezett pályaműve

Pályázó szervezetek: Dombóvár Város Önkormányzata és Dombóvári Önkéntes Polgári Természetőr Egyesület (DÖPTE)

A pályázó szervezet bemutatása

Dombóvár Város Önkormányzatának egyik prioritása a városkörnyék gazdag természeti és kultúrtörténeti örökségének megőrzése, az arra alkalmas területek rekreációs és ökoturisztikai hasznosítása és környezeti nevelési célú bemutatása. Az önkormányzat évek óta kiemelt fontossággal kezeli azokat a természeti területeket, amelyek fokozott veszélyeztetettségük révén kiemelt figyelmet igényelnek. A Dombóvári Önkéntes Polgári Természetőr Egyesület (DÖPTE) 2005-ben kezdte meg működését és kapcsolódott be az önkormányzat környezet-, természet- és tájvédelmi tevékenységébe. A jelenleg 31 fős tagság aktívan vesz részt a természetvédelmi járőrszolgálatban és a társadalmi munkákban, önállóan szervez környezet- és természetvédelmi akciókat (forrástisztítás, békamentés, ,,Hulladékszüret”, természetvédelmi túrák stb.)

A pályázati program bemutatása

Dombóvár Város Önkormányzata koordinálásával, a helyi civil szervezetek és oktatás-nevelési intézmények közreműködésével 2003-ban átfogó program kezdődött egyrészt a város gazdag természeti és kultúrtörténeti örökségének megőrzésére, másrészt-a társadalmi és gazdasági fenntarthatóság megteremtése, biztosítása érdekében-a védett természeti területek értékvédelmi szempontokat is figyelembe vevő rekreációs és ökoturisztikai célú hasznosítására. Az értékes természeti területek közül kiemelt figyelmet kapott a településen keresztülfolyó Kis-Konda-patak menti regionális szintű ökológiai folyosó védelme és fejlesztése, a spontán megindult fejlesztési elképzelések szabályozott, tervszerű mederbe terelése.

Tervezés, jogszabályi háttér megteremtése

A Kis-Konda-patak völgyében tervezett ökológiai és turisztikai-rekreációs fejlesztések megalapozására 2003-ban koncepcióterv készült. Ebben helyet kapott egy részletes értékleltár, kijelölése a fejlesztési akcióterületek, javasolt funkciók meghatározása. A természeti örökséggel való ésszerű gazdálkodást alapozza meg Dombóvár Város Természetvédelmi Alapterve 2004-2009 is. Dombóvár azon kevés települések egyike, ahol létezik ez a helyi szinten nem kötelező tervtípus. Az alapterv javaslata alapján 2004-ben helyi természetvédelmi rendelet született. A rendelet megerősítette 3-már korábban védetté nyilvánított 13 fát, fasort. 2007-ben elkészült a kiemelkedő természetvédelmi jelentőségű Kis-Konda-patak völgye természetvédelmi terület kezelési terve.

A természeti és táji értékek védelme és kezelése

A természeti és táji értékek megőrzése érdekében 2005-ben megalakult a helyi természetvédelmi őrszolgálat: az önkormányzati természetvédelmi őr feladata a helyi jelentőségű védett természeti területekhez kapcsolódó jogszabályi előírások betartása. 2005-ben sor került a jogszabályok által lehetővé tett polgári természetőri-hálózat kialakítására is. Az egyesület polgári természetőr tagjai rendszeres járőrszolgálatot látnak el a helyi védelem alatt álló területeken, amelyek során felhívják a látogatók figyelmét a látogatás szabályaira. Ennek eredményeképpen sokkal kevesebb rongálás történik a területen.

2007-ben a DÖPTE társadalmi munkában kitakarította a Nyerges-erdőben lévő Mária-forrás vízgyűjtőterületét, a forrásnak új, természetközeli foglalást épített, a forráshoz vezető utat járhatóvá tette. A forrás vizét-a Konda-patak mentén található négy további foglalt forrás vizével együtt bevizsgáltatta. A vizsgálati eredményről a kirándulókat táblák tájékoztatják.

2008-ban történt a településképi jelentőségű, helyi védelem alatt álló ,,kisállomás” épületének felújítása. Itt kapott helyet a helyi természetvédelmi őrszolgálat bázisa.

A DÖPTE rendszeres tevékenységei közé tartozik a tél végén, évente megszervezett ,,Hóvirágkommandó”, amely az illegális gyűjtögetőktől óvja a védett növényt. A folyamatos járőrszolgálatnak köszönhetően sikerült a meglévő telepeket megóvni. A bejárások alkalmával büntetés helyett, elegendő volt az arra járók figyelmét felhívni a jogszabályok betartására.

A táj iránti tudatosság növelése, környezeti szemléletformálás

2004-ben elkészült a Dombóvári ,,jam” tanösvény, amely az egykori ,,lekvárgyár” melletti, a város szövetébe ékelődő zöldfelület természeti értékeit mutatja be. A tanösvényt egyre nagyobb számban keresik fel a város lakói, több oktatási intézmény terepi programjának rendszeres színtere.

2007-ben elkészült Dombóvár ökológiai honlapja (www.kondavolgy.hu). Az oldalon böngészve az érdeklődők megismerhetik a város védett természeti területeit és értékeit, betekintést nyerhetnek Dombóvár környezetvédelmi programjaiba, tájékoztatást kaphatnak a térségi kerékpár és nordic walking útvonalakról, az aktuális híreket és helyi programokat folyamatosan frissítve olvashatják.

2007-ben az új bevásárlóközpont építési munkálatai során veszélybe került a Konda-patak melletti vizes élőhely. Megmentésére az önkormányzat biofalépítő-versenyt rendezett. A versenyen 75 általános iskolás diák, 400 tő őshonos cserje- és fafaj elültetésével, összesen 100 méter hosszúságban hozta létre azt a növénysávot, amely a bevásárlóközpont felől érkező terhelések kedvezőtlen hatásától hivatott megóvni a völgytalp értékes vizes élőhelyeit. A környezettudatos szemlélet erősítése érdekében az iskolások ,,örökbe fogadták” a biofal általuk telepített szakaszát.

2008-ban a Gunaras melletti erdőben alakították ki a ,,Madársisak ösvényt”, amely a természeti értékek-köztük a területen élő ritka, védett fehér madársisak- megismerése mellett alkalmas sétálásra, botsportozásra.

2008-ban helyi pedagógusok, amatőr természetvédők közreműködésével elkészült a Konda völgy című kiadvány, amely a Kis-Konda-patak völgye természetvédelmi terület természeti és kultúrtörténeti örökségét mutatja be.

2008-ban az egykori kocsijavító-műhely épületében a látogatók tájékoztatását szolgáló ,,Info Pont” kialakítására került sor. Az érdeklődők tájékoztatást kapnak a terület kialakulásáról, ipartörténetéről, növény-és állatvilágáról, az innen induló nordic walking útvonalakról.
A kisvasúti állomás Kis-Konda-patak völgye természetvédelmi terület fogadóközpontjaként működő épületében egy természetvédelmi bemutatótermet alakítottak ki, amelynek kiállítása a terület természeti örökségét és tájtörténetét interaktív módon mutatja be.

(A képek megtekintéséhez kattints a képre!)

(A teljes méret megtekintéséhez kattints a képre!)

KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0019
,,ÉLŐHELY-HELYREÁLLÍTÁS A KIS-KONDA PATAK TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEN A REGIONÁLIS JELENTŐSÉGŰ ÖKOLÓGIAI FOLYOSÓ ZAVARMENTES MŰKÖDÉSE ÉRDEKÉBEN”

A beruházás elemei:

  1. Vizes élőhelyek renaturalizációja, élőhely-fejlesztés, vízvisszatartó tó (1140-1400m2) kialakítása.
  2. Idegenhonos erdőállomány lecserélése őshonos fafajokra /33.000 csemete ültetése/.
  3. Invazív növények irtása (Japán keserűfű, magas aranyvessző).
  4. Tájba nem illő épített elemek elbontása.
  5. Illegálisan lerakott építési – és bontási törmelék elszállítása, a terület kármentesítése

Az erdőtelepítés során tervezett fafajok

A projekt várható hatásai:

– A természetközeli állapotú területek kiterjedésének, a természetszerű élőhelyek állapotának növekedése.

– A meglévő természetközeli állapotú vizes élőhelyek vízellátottságának javulása.

– Az inváziós és idegenhonos növényfajok visszaszorulása, ezáltal a térhódításuk csökkenése.

– Az ökológiai kapcsolatok az ökológiai folyosó működési feltételeinek javulása.

– A projektterületen előforduló 103 védett állatfaj természetvédelmi helyzetének javulása.

– Több védett növény-és állatfaj megtelepedése a biodiverzitás növekedése.

– A terület rekreációs és környezeti nevelési hasznosíthatóságának javulása.

– Önfenntartó, minimális beavatkozást igénylő természetes rendszer, az ökológiai egyensúly megteremtése.

– A terület ökológiai funkciójának és környezetvédelmi szűrő szerepének jelentősége.