A németséghez kötődő épített örökség – fachwerk emlékek

Érintett települések: Kalaznó, Mucsi és Závod
Szakterületi kategória: épített környezet és kulturális örökség

A natúrparki térség épített örökségének fontos részét alkotják az 1710-es évek végétől érkező német betelepülők által épített, sajátos stílust képviselő lakóházak és gazdasági épületek. Kalaznón, Mucsiban és Závodon még ma is áll néhány, a betelepülés első időszakában épült „fachwerk” szerkezetű épület. A németséghez kötődő épületállomány a 20. század első felében jellemzően szinte teljes mértékben kicserélődött. Ebben az időszakban a módos német gazdák lakóépületei hosszú, oszlopos tornáccal, sok lakószobával, utcai díszítésükben polgári lakások jegyeit hordozva épültek újjá.

A „fachwerk” szerkezetű lakóházak egyike a závodi Rákóczi utcában (korábban Mittelgasse) áll. Ennek faszerkezete egy felújítás során került ismét láthatóvá. Egy másik „fachwerk” szerkezetű lakóházat a závodi Zrínyi utcában (korábban Phoste) 2014-2015-ben építettek újra. Az újjáépítésnél egy 2000-ben Lengyelben elbontott lakóház eredeti faszerkezetét használták fel, minden apró részletet korabeli példák alapján rekonstruálva. A fő homlokzatra beépítésre került egy a faluban – szintén a Rákóczi utcában (Mittelgasse) – fellelt mellszorító gerenda is, melynek vésett felirata tartalmazza az építő házaspár neve mellett az építés évszámát is: 1772. Ma bemutatóhelyként működik. Eredeti „fachwerk” szerkezetű pajtaépületek ismertek még Mucsiban és Kalaznón is. Ezek egy részét tulajdonosuk szépen helyreállította, más részük – szintén nagy becsben tartva – felújításra vár.

A fachwerk emlékek száma a Dél-Dunántúlon alig néhány tíz darabra tehető, újak előkerülésére kicsi az esély. Ezek a lakó- és gazdasági épületek hűen tükrözik a német telepesek építési, lakó- és gazdálkodási kultúráját, így néprajzi és építészeti szempontból egyaránt kiemelt értéket képviselnek.

Kapcsolódó képgaléria