A Pannon-tó üledékeinek kurdi feltárásai és ősmaradványai

Érintett települések: Kurd
Természetvédelmi oltalom: nem védett

GPS: 46.450769, 18.321009 (Öregszedres)

Az alig 1100 lélekszámú Tolna megyei kistelepülés, Kurd neve nem ismeretlen a geológus szakemberek előtt. Itt, a falu Lázi településrészének szélén jelölték ki a Pannon-tó deltasíksági üledékeit magában foglaló kőzetrétegtani egység, az Újfalui Formáció Tihanyi Tagozatának dél-dunántúli, országos jelentőségű földtani alapszelvényét (Pa-27).

A kurdi szőlőhegy nyugati, a Kapos völgye felé néző oldalán több helyen is megfigyelhető üledéksor anyaga a késő-miocén korszakban, mintegy 8-7 millió éve rakódott le a Kárpát-medence jelentős részét beborító, kissé sós vizű Pannon-tóban, megőrizve a beltó számos élőlényének maradványát.

Závodi táj hagyományos művelés szőlőkkel és présházzal

A rétegsort kövületekben, elsősorban puhatestűek (kagylók, csigák) héjaiban gazdag homok, kőzetliszt és agyag alkotja. Üledékszerkezeteik és ősmaradványaik tanulmányozásával megállapítható, hogy ezek a kőzetek a Pannon-tóba ömlő, nagy mennyiségű hordalékot szállító folyók deltáinak sekély részén, az ún. deltasíkságon rakódtak le.

A kurdi üledékek faunáját már a 19. században többen tanulmányozták. A maradványok legalaposabb vizsgálója, Lőrenthey Imre 1894-ben 62 puhatestűfajt mutatott be közleményében. Az ősmaradványok között a leggyakoribb kagylók a szívkagylófélék (Lymnocardium-ok), a vándorkagylók rokonságába tartozó Congeria-fajok, és a folyami kagylók fajai (Unio-k, Anodonta-k). A gazdag csigafaunából legfeltűnőbb a Viviparus kurdensis, a falu nevét viselő, nagyméretű fiallócsiga-faj. Több, a tudomány számára új puhatestűfajt írtak le innen, így például a Pyrgula toeroeki nevű apró csigát és az Anodonta rothi nevű tavikagylót. Kurd a típuslelőhelye egy, a földtani kor meghatározásában fontos kagylófajnak (Prosodacnomya dainellii) is.

Változatos anyagú, helyenként kövületekben gazdag feltárások vannak a Felszabadulás utca lakóházainak hátsó kertjében. A Damjanich utca mentén található, a pannon és a fiatalabb (jégkori és jelenkori) képződmények kapcsolatát is bemutató ún. Öregszedres feltárás a Kapos–hegyháti Natúrpark Egyesület által kialakított Kurdi szőlőhegyi tanösvény keretében kerül bemutatásra. Az egyesület rendszeresen szervez geo-sétákat is a bemutató útvonalon, amely alkalmak során geológus és geográfus szakemberek mutatják be az érdeklődőknek a natúrpark e különleges geo-örökségi értékét.

A Kapos–hegyháti Natúrpark Egyesület kezdeményezésére a kurdi földtani alapszelvény 2017-ben bekerült a Kapos–hegyháti Natúrparki Tájegységi Értéktárba, majd 2018-ban a Tolna Megyei Értéktárba.

Kapcsolódó képgaléria