Hőhne-források

Érintett települések: Lengyel
Természetvédelmi oltalom: nem védett

GPS: 46.383675 18.364454 (felső forrás)
46.383572 18.363675 (alsó forrás)

A Kapos–hegyháti Natúrpark déli településsorának legjelentősebb vízfolyása a Méhész-patak. A Mágocs, Nagyhajmás és Mekényes közigazgatási területét is
keresztező kisvízfolyás Lengyel község területén, több forráságból ered. Az egyik forráscsoport a község belterületétől északra, az Apponyiak egykori téglagyáráról
Téglaégetőnek nevezett dűlőben található.

Az itt fakadó két forrás névadója Hőhne Jusztus volt, aki 1920 decemberétől uradalmi erdészként szolgált az Apponyiaknál. Habár erre egyértelmű utalást nem ismerünk,
az elnevezés alapján nagy valószínűséggel kijelenthető, hogy Ő foglalta a két bővizű forrást 1921-ben, 1922-ben vagy 1923-ban. (1923 decemberében Mérey Andor vette át
tőle a főerdészi pozíciót.)

Sajnos csak következtetni tudunk a forrás foglalásának különleges módjára, s annak okára. Amit ma látunk: a téglaboltozatos, pincelejáratra emlékeztető, több méter
hosszú járatban folytatódó forrásmedencét mindkét fakadásnál színültig kitölti a víz. A felső pinceforrás közelében egy csövön kivezetve szintén található egy vízfakadás. Egykoron feltehetően mindkét „pinceforrás” medencéjéből szivattyúkkal emelték ki a vizet. A gépek a közeli telepről vezetékeken kapták az áramot. A kitermelt vizet a közeli gyümölcsösök öntözésére használták fel.

Závodi táj hagyományos művelés szőlőkkel és présházzal

A Hőhne-források környékén fekvő erdők állami tulajdonban, a Gyulaj Zrt. vagyonkezelésében állnak. A Kapos–hegyháti Natúrpark munkaszervezete, a Kapos–hegyháti Natúrpark Egyesület rendszeresen szervez tájsétákat, geo-túrákat e kultúrtörténeti jelentőségű források megismerésére, és a tervek között szerepel a forrásokat rejtő völgy környezetének rendezése is.

Kapcsolódó képgaléria