Kurdi földtani alapszelvény és maradványai

Érintett település: Kurd
Szakterületi kategória: természeti környezet

Az alig 1100 lélekszámú Tolna megyei kistelepülés, Kurd neve nem ismeretlen a geológus szakemberek előtt. Itt, a falu Lázi településrészének szélén jelölték ki a Pannon-tó deltasíksági üledékeit magában foglaló kőzetrétegtani egység, az Újfalui Formáció Tihanyi Tagozatának dél-dunántúli, országos jelentőségű földtani alapszelvényét (Pa-27).

A Kurdon több helyen, így például a Kálvária közelében, a Damjanich utcában vagy a falutól keletre húzódó Csigás-árokban is megfigyelhető üledéksor anyaga a késő-miocén korszakban, mintegy 8-7 millió éve rakódott le a Kárpát-medence jelentős részét beborító, kissé sós vizű Pannon-tóban, megőrizve a beltó számos élőlényének maradványát. A rétegsort kövületekben, elsősorban puhatestűek (kagylók, csigák) héjaiban gazdag homok, kőzetliszt és agyag alkotja. Üledékszerkezeteik és ősmaradványaik tanulmányozásával megállapítható, hogy ezek a kőzetek a Pannon-tóba ömlő, nagy mennyiségű hordalékot szállító folyók deltáinak sekély részén, az ún. deltasíkságon rakódtak le.

Kurdi agyag pannon csigával

A kurdi üledékek faunáját már a 19. században többen tanulmányozták. A maradványok legalaposabb vizsgálója, Lőrenthey Imre 1894-ben 62 puhatestűfajt mutatott be közleményében. Az ősmaradványok között a leggyakoribb kagylók a szívkagylófélék (Lymnocardium-ok), a vándorkagylók rokonságába tartozó Congeria-fajok, és a folyami kagylók fajai (Unio-k, Anodonta-k). A gazdag csigafaunából legfeltűnőbb a Viviparus kurdensis, a falu nevét viselő, nagyméretű fiallócsiga-faj. Több, a tudomány számára új puhatestűfajt írtak le innen, így például a Pyrgula toeroeki nevű apró csigát és az Anodonta rothi nevű tavikagylót. Kurd a típuslelőhelye egy, a földtani kor meghatározásában fontos kagylófajnak (Prosodacnomya dainellii) is.

A Kapos–hegyháti Natúrpark Egyesület a kurdi szőlőhegy táji örökségének bemutatására tanösvényt alakított ki. A bemutató útvonal érinti a kurdi agyag legjobb feltárásait is. Az egyesület rendszeresen szervez geo-sétákat is a helyszínen, amely alkalmak során geológus és geográfus szakemberek mutatják be az érdeklődőknek a natúrpark e jeles helyét.

A kurdi földtani alapszelvény a Kapos–hegyháti Natúrpark Egyesület, mint a Kapos–hegyháti Natúrparki Tájegységi Értéktár működtetését ellátó szervezet kezdeményezésére 2018-ban bekerült a Tolna Megyei Értéktárba.

Kapcsolódó képgaléria