A Kapos–hegyháti Natúrpark vízrajzi központja

Érintett települések: Lengyel
Természetvédelmi oltalom: nem védett

A Kapos–hegyháti Natúrpark térsége a Kapos vízgyűjtő területéhez tartozik. A natúrparki térség legnagyobb önálló vízfolyása a Méhész-patak, amely Lengyel belterületén ered és Mekényes, Nagyhajmás és Mágocs közigazgatási területét kelet-nyugat irányban átszelve, a Hegyhát dombsoráról dél felé lefolyó vizeket felvéve folyik bele a Kaposba. A Méhész-patak völgyével párhuzamosan, a natúrparki térség déli részén, részben már azon kívül folyik a Hábi-patak, ami szintén Lengyelnél ered és Dombóvárnál folyik be a Kaposba. A natúrparki térség keleti részéről északkeleti irányban a Donáti-patak, DK-i irányban a Mucsi-Hidas-patak vezeti le a vizeket. Utóbbi jelentősebb mellékvízfolyásai a Papdi-árok vízfolyása, a Kőris-völgy vízfolyása, a Závodi-patak és a Kisvejkei-patak. A Závodi-patak szintén Lengyel közigazgatási területén ered, míg a Kisvejkei-patak ugyan a névadó település határában, ugyanakkor mindössze néhány száz méterre a lengyeli Apponyi-kastély természetvédelmi oltalom alatt álló partjától. Vagyis: a Hegyhát és a Völgység kistájak határán fekvő lengyeli „fennsík” peremén, alig több mint egy négyzetkilométeres területen négy patak fakad, s tart a négy égtáj irányába. Ez alapján Lengyel méltán nevezhető a Kapos–hegyháti Natúrpark vízrajzi központjának.

Závodi táj hagyományos művelés szőlőkkel és présházzal

A község belterületétől északra, az Apponyiak egykori téglagyáráról Téglaégetőnek nevezett dűlőben található, a lengyeli kastélyában élő, a környéken gazdálkodó Apponyi-család uradalmi erdészéről elvezetett Hőhne-források a Méhész-patak legbővizűbb vízfakadásai. A Hábi-patak kis hozamú forrásai Lengyel belterületén, a kastélyparktól délre fakadnak. A Závodi-patak völgyfőjében szintén több forrás fakad, melyek az egyik (új keletű, a völgyfő alakjára utaló elnevezése: Nyuszi-forrás), a lösz alapkőzetből, alagútszerű üregből folyik ki, térségi szinten bő hozammal, az év nagyobb friss forrásvízzel táplálva a patakot. Hasonló jellegű a Kisvejkei-patak
völgyfője, ahol 2022 őszén száz méteren belül öt vízfakadást sikerült azonosítani. A forráscsoport – az alig néhány száz méterre lévő lengyeli kastély utolsó grófi lakói, Apponyi Sándor és felesége, Eszterházy Alexandra iránti tisztelet kifejezéseként – a Sándor és Alexandra források nevet kapta.

A Kapos–hegyháti Natúrpark munkaszervezete, a Kapos–hegyháti Natúrpark Egyesület rendszeresen szervez tájsétákat a natúrparki geo-örökség, s annak részeként a források megismerésére. 2022-ben a natúrparki munkaszervezet által vezetett natúrparki forráskataszter célzott kutatási program kertében számos új forrással bővült. Az újonnan feltárt forráshelyek a tervek szerint helyet kapnak majd a natúrparkot bemutató térkép új kiadásán.

Kapcsolódó képgaléria